Norheimsund Røde Kors Hjelpekorps deltek no i ordninga "Gje oss panten" som mange andre hjelpekorps er med i rundt om i landet.

Me samlar inn flasker og boksar frå 17 innsamlingsstasjonar og inntektene går direkte til drift av fjellredningstenesta på Kvamskogen.

                                

Kart over Kvamskogen med innsamlingsspunkt markert med gult.

Dersom du ønsker meir informasjon sjå meir på: www.pant.no , og www.resirk.no

 For meir informasjon eller tilbakemeldingar kontakt oss på vår mobil 48 13 53 20.

 


Designed for Joomla!